Att man har en betalningsanmärkning innebär inte att det är omöjligt att få ett snabblån, däremot kommer man ha färre låneerbjudanden att välja mellan och man kan räkna med högre ränta. Ofta är även andra lånevillkor sämre för den som har en betalningsanmärkning, det kan till exempel vara så att man bara får låna ett väldigt litet belopp och att man endast erbjuds lån med kort återbetalningstid.

Ett alternativ till det osäkrade snabblånet (till exempel SMS-lån) är att låna hos pantbanken. Då görs ingen kreditupplysning och det spelar ingen roll om man har en eller flera betalningsanmärkningar. Allt som är viktigt är att man har något tillräckligt värdefullt att pantsätta.

Etablerat kundförhållandebetalningsanmarkning

Om man redan har ett etablerat kundförhållande med en långivare och har skött sin lån hos dem perfekt tidigare kan det i vissa fall vara möjligt att få ett snabblån trots att man har en betalningsanmärkning. Det förekommer också att långivare låter blir att ta en ny kreditupplysning på befintliga kunder som sköts sig väl tidigare, vilket innebär att långivaren inte kan se om det tillkommit en betalningsanmärkning sedan förra kreditupplysningen.

Blancolån (osäkrade lån) utan kreditupplysning är i princip alltid små lån med kort återbetalningstid, inte bara för att långivaren vill skydda sig utan också för att långivaren måste följa svensk lag om kreditbedömningar. Du kan alltså inte räkna med att få låna ett stort belopp och/eller få en lång avbetalningsplan för ett lån utan kreditupplysning.

Automatisk behandling vs manuell bedömning

Om du har en betalningsanmärkning kommer du troligen ha störts framgångar med din låneansökan hos långivare som gör manuella kreditvärdighetsbedömningar av alla ansökningar. Många långivare använder istället ett automatiserat gallringssystem som avslår alla ansökningar som inte uppfyller vissa fast krav, till exempel krav på en viss årsinkomst och krav på att man ska vara helt fri från synliga betalningsanmärkningar. Det är först efter denna gallring som en låneansökan har chans att gå vidare till en människa som kan göra en manuell bedömning.

Hos låneföretag som inte automatiskt gallrar bort din ansökan för att du har en betalningsanmärkning finns möjlighet att få ett lån beviljat om du har många positiva faktorer som väger upp för betalningsanmärkningen. Det kan till exempel röra sig om att du har låg total skuldsättningsgrad, få omfrågandeuppgifter, att skulden som betalningsanmärkningen härrör ifrån redan är slutbetald, att du har hög och regelbunden inkomst, att du äger en fastighet som inte är belånad upp över skorstenen, och att betalningsanmärkningen uppstod för länge sedan och snart kommer att försvinna ur registren. En manuell bedömare kan också ta hänsyn till om ditt liv har förändrats markant sedan betalningsanmärkningen uppstod, till exempel om du har gått från arbetslöshet till fast jobb.

Är din betalningsanmärkning verkligen synlig?

osynligHar du fått en enda betalningsanmärkning och oroar dig över att den kommer att göra det svårt för dig att få låna pengar? Sannolikheten är hög för att denna ensamma betalningsanmärkning inte syns i din kreditupplysning och därför inte påverkar dina möjligheter att få din låneansökan beviljad.

För några år sedan ändrades lagen, eftersom lagstiftaren ansåg att det var orimligt att en enda betalningsanmärkning skulle göra det svårt för en privatperson att få göra vardagliga saker som att teckna ett telefonabonnemang, hyra en lägenhet eller låna pengar till rimliga villkor.

Om en privatperson får en enda skuld registrerad hos Kronofogden kan den beläggas med sekretess av Kronofogden, om vissa förutsättningar är uppfyllda. Sekretess innebär att uppgiften inte längre är offentlig och att Kronofogden inte lämnar ut uppgiften. Detta innebär också att kreditupplysningsföretagen är skyldiga att gallra bort den betalningsanmärkning som uppstod när skulden registrerades för indrivning hos Kronofogden.

Obs viktigt: En betalningsanmärkning som härrör från en skuld som du fortfarande inte har betalat aldrig kan beläggas med sekretess. Om du däremot har betalat tillbaka allt du är skyldig (inklusive ränta och avgifter) – eller målet har återkallats av fordringsägaren – kan uppgiften om den gamla skulden sekretessbeläggas så att du slipper ha en betalningsanmärkning i kreditupplysningsregistren i 2 år. Tanken med den nya lagen är inte att dölja befintliga skulder utan att man ska slippa dras med en synlig betalningsanmärkning i flera år för en skuld man redan har reglerat.

För att sekretess ska beviljas krävs också att inte någon tidigare skuld registrerats hos Kronofogden under de två åren innan denna skuld.

Om en ny skuld registreras hos Kronofogden under de följande två åren efter att sekretess beviljats upphävs sekretessen och den gamla betalningsanmärkningen blir synlig hos kreditupplysningsföretagen.