Ett pantbankslån är ett lån med säkert, man sätter alltså något som pant för lånet. Exempel på sådant som ofta pantsätts i svenska pantbanker är guld, smycken i ädelmetall, smycken med ädla stenar, armbandsur och fickur, konstverk, hemelektronik, musikinstrument, golfutrustning, fotoutrustning, klätterutrustningar, handknutna mattor, designmöbler och antikviteter.

pantbankenNästan vad som helst kan pantsättas så länge det har ett tillräckligt högt värde på andrahandsmarknaden för att räcka som säkerhet för lånet. Det är upp till varje enskild pantbank att värdera det du vill pantsätta och avgöra om de godtar panten eller ej, och hur stort lån de i så fall kan tänka sig att bevilja.

Om lånet blir beviljat lämnar man föremålet eller föremålen hos pantbanken och får pengar direkt i handen. Föremålen förvaras hos pantbanken under lånetiden. Om man inte betalar tillbaka lånet i tid startar en vänteperiod, för att du ska få ytterligare lite tid på dig att lösa ut panten. Efter vänteperioden kommer pantbanken att försöka sälja panten för att få tillbaka sina pengar.

Det brukar vanligen gå att förlänga lånetiden hos pantbanken genom att betala upplupen ränta och en expeditionsavgift. På så vis kan man hindra att panten säljs även om man inte har tillräckligt med pengar för att lösa ut den.

Diskretion

  • Hos pantbanken kan du få pengarna direkt i handen.
  • Pantbanken vill inte veta vad du ska göra med pengarna eller hur din ekonomiska situation ser ut.
  • Ingen kreditupplysning görs, så ingen omfrågandeuppgift registreras.
  • Ditt lån registreras inte hos något låneinstitut som delar med sig av information till kreditupplysningsregister eller dylikt.
  • Pantbanken har en lagstadgad tystnadsplikt i enlighet med pantbankslagens sjunde paragraf. ”Uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden som har lämnats till en pantbank får inte obehörigen röjas. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).”

Ingen kreditupplysning, ingen omfrågandeuppgift

Eftersom du lämnar en pant som säkerhet för lånet bryr sig pantbanken inte om din ekonomiska situation. De behöver inte göra någon kreditvärdighetsbedömningar av dig, vilket innebär att pantbanken inte gör någon kreditupplysning och du behöver inte heller lämna information om inkomster, skuldsättningsgrad eller vad du ska använda pengarna till.

Att ingen kreditupplysning görs har en stor fördel jämfört med osäkrade lån (bancolån) – du slipper får en omfrågandeuppgift registrerad. Varje gång någon gör en kreditupplysning på dig registreras detta, och hos många långivare sänks din kreditvärdighet om det finns många omfrågandeuppgift registrerade på dig – även om du har god ekonomi, låg skuldsättningsgrad och sköter alla dina ekonomiska åtaganden till punkt och pricka. Om man till exempel ansöker om ett bolån och har många omfrågandeuppgifter registrerade kan det göra det svårare att förhandla sig till en riktigt låg ränta, och för stora lån som bolån innebär ju varje tiondels procents skillnad i den nominella räntan stora belopp över tid. Det finns alltså all anledning att försöka hålla antalet omfrågandeuppgift till ett minimum.

Inga betalningsavier, ingen inkasso, ingen Kronofogde, inga betalningsanmärkningar

betalningsanmarkningDet är ditt ansvar att betala tillbaka lånet till pantbanken, och om du inte betalar tillbaka i tid kommer pantbanken inte att jaga efter dig för att försöka få dig att betala. De har ju din pant och kan sälja den om du inte betalar tillbaka din skuld.

Detta innebär många fördelar för dig som låntagare. Till att börja med slipper du få din brevlåda fylld av påminnelser, och ingen behöver få veta att du lånat pengar hos pantbanken. Vidare slipper du givetvis påminnelseavgifter och liknande.

Pantbanken använder sig inte av inkasso för att driva in skulder och de lämnar inte heller skulder vidare till Kronofogden. Ett lån hos pantbanken kan aldrig växa till ett skuldberg av påminnelseavgifter, dröjsmålsränta, inkassoavgifter och kostnader hos Kronofogden. Du riskerar inte heller att få någon betalningsanmärkning.

Lånetid

Hos pantbanker brukar standardlånetiden vara 4 månader och under denna lånetid sker inte några avbetalningar. Man återfår sin pant genom att betala tillbaka hela lånebeloppet + ränta och avgifter i en klumpsumma. En praktisk lösning för den som av olika anledningar inte har ekonomisk möjlighet att göra en avbetalning varje månad under lånetiden. Det kan ju till exempel vara så att man inte kan lösa lånet förrän första lönen från sommarjobbet har kommit in på kontot, att man sitter med dubbel hyra i tre månader på grund av uppsägningstid på gamla lägenheten, eller så väntar man på att Försäkringskassans långsamma kvarnar ska mala fram till ett beslut om ersättning.

Lösa lånet i förtid

Att lånetiden är 4 månader innebär absolut inte att du måste vänta 4 månader med att betala tillbaka lånet. När som helst under lånetiden kan du betala tillbaka det du är skyldig pantbanken och omedelbart får tillbaka din pant. Du betalar inte någon ränta för lånetid du inte utnyttjar. Det går alltså precis lika bra att använda pantbanken för att låna pengar i fyra dagar fram till nästa lön som att låna pengar i fyra månader.

Förlänga lånetiden

Hos de flesta pantbanken kan man förlänga lånetiden när det har gått 4 månader genom att betala upplupen ränta och en expeditionsavgift.

Du får tillbaka mellanskillnaden

Om du inte betalar ditt lån inom utsatt tid inträder en vänteperiod, och när den är över börjar pantbanken försöka sälja panten för att få tillbaka sina pengar.

Om pantbanken säljer föremålet för mer än vad du är skyldig dem (inklusive ränta och avgifter) är de enligt lag skyldiga att kontakta dig och ge dig mellanskillnaden. När man lånar pengar hos pantbanken finns det därför inte någon anledning att låna mer pengar än nödvändigt, även om man använder en dyrbar pant som räcker för ett större lån.

Ett vanligt missförstånd är att man alltid bör låna så mycket som möjligt på det föremål man pantsätter eftersom man annars förlorar pengar om föremålet säljs. Detta är alltså fel. Dessutom ökar man risken för att förlora sitt föremål om man tar ett större lån, eftersom ett större lån innebär högre ränta vilket gör skulden större och därmed svårare att betala tillbaka.