picture with globalization illustration

En av de kanske största skillnaderna med världen idag, jämfört med hur det var för låt säga 100 år sedan, det är lättillgängligheten. Idag kan man på en halv dag ta sig över halva jordklotet med ett flygplan, istället för att ta sig från en stad till en annan i Sverige med häst och vagn. Mycket har hänt sedan häst och vagn-dagarna. Enorm utveckling har skett inom industrin, ekonomin och politiken. Även världens länder är långt ifrån ense i alla frågor, så är världen mer en enhet idag än vad den var, för just 100 år sedan.

Denna utveckling kallas för globalisering. En av de största anledningarna till globaliseringen är den tekniska utveckling som de senaste åren fullkomligt exploderat och gjort att information kan spridas över världen i en allt snabbare takt. I samma stund som man klickar på skicka så når meddelandet mottagaren, även om denna är flera hundra mil bort.

Som alltid så finns det både fördelar och nackdelar. Men mycket pekar på att globaliseringen trots allt har fler fördelar än nackdelar. Det faktum att globaliseringen är just global bidrar till att fler länder kan ta del av stora företag och dessa kan expandera till nya länder vilket i sin tur bidrar till arbetsmöjligheter på flera platser.

Denna utveckling gynnar såklart svenskar, och människor från andra länder, eftersom att det helt plötsligt blivit möjligt att se i princip hela världen som en arbetsmarknad. Det är lättare för företag att anställa en person med en spetskompetens från ett annat land tack vare att globaliseringen bidragit till en öppnade handel och friare rörlighet för både människor och produkter.

Globalisering