Det blir allt vanligare att svenska bönder kombinerar sitt traditionella jordbruk med andra verksamheter för att få verksamhet att gå runt. Andelen jordbruksföretag med någon form av sidoaktivitet har ökat från 37 till 43 procent på några år, enligt statistik från Jordbruksverket.

En lantbrukares sidoverksamhet kan handla om allt från att hjälpa kommunen med snöröjning på vintern till att förädla och sälja produkter, grönsaker och ägg i gårdsbutiker. Den senare kategorin ökar visserligen för varje år – inte minst tack vare människors intresse för lokalproducerad mat – men entreprenadarbete är alltjämt den allra vanligaste sidoverksamheten för svenska jordbruksföretag. Var fjärde bonde ägnade sig åt någon form av entreprenadarbete under 2016. Förutom den vanligt förekommande snöröjningen så är det till exempel vanligt att man hyr ut sina maskiner eller byggnader.

En konsekvens av de svenska böndernas ökade intresse för sidoverksamheter är att färre lantbrukare numera lever i fattigdom. En ny forskningsstudie från Lunds universitet och SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, visar att det är just inkomster från sidoverksamheter som har bidragit till att bönderna har fått det bättre på senare år.

Samma studie visar å andra sidan att välståndet inte gäller alla svenska jordbruksföretag. Familjestrukturer påverkar i hög grad den ekonomiska tryggheten och alltjämt är det många kvinnliga ensamstående bönder som har svårt att få sin verksamhet att gå runt. En förklaring till detta, kopplat till sidoaktiviterna, kan tänkas vara att det är svårt att klona sig själv och både sköta det traditionella arbetet på gården och att köra traktor åt kommunen.

Bisysslor allt vanligare för bönder